Her er en oversikt over de største jobbene vi har hatt de siste årene. Pågående jobber vi dukke opp i Facebook vinduet på startsiden.

VA Ålfjell, byggetrinn 1
Byggherre: Vestre Slidre kommune
Verdi kr: 9 800 000,-,
Beskrivelse: 1. byggetrinn av VA grøfter for Ålfjell.
Oppstart 2018 og ferdigstillelse 2019.

Fv.51 gs-veg Rogne skole – Kyrkjebergvegen
Byggherre: Statens vegvesen
Verdi kr: 20 450 000,-.
Beskrivelse: Opparbeidelse av gs-veg og medfølgende infrastruktur
Oppstart 2018 og ferdigstillelse 2019.

Ny vannledning fra Raubrøtmoen til Sæbu
Byggherre: Vindin Vassverk SA
Verdi kr: 4 800 000,-
Beskrivelse: Overføringsledning for vann.
Oppstart 2018 og ferdigstillelse 2018.

Sentrumsutvikling Beitostølen
Byggherre: Facta Transport AS/ Øystre Slidre kommune
Verdi kr: 10 300 000,- pr 2018
Beskrivelse: VA/ kabelomlegging, uttak tomter
Oppstart 2017. Antatt byggeperiode frem til 2021.

VA Kjøk – Nordtorp
Byggherre: Øystre Slidre kommune
Verdi kr: 23 760 000,- eks mva
Beskrivelse: 4,7 km hovedgrøft VA med store rørdimensjoner
Oppstart 2017 og ferdigstillelse 2018.

VA Tyin
Byggherre: Vang kommune
Verdi kr: 5 200 000,- eks mva
Beskrivelse: 1,1km hovedgrøft VA med store rørdimensjoner.
Oppstart 2016 og ferdigstillelse 2017.


FV 285, Bergavegen
Byggherre: Statens Vegvesen
Verdi kr: 5 400 000,- eks mva
Beskrivelse: Utbedring av vei
Oppstart og ferdigstillelse 2016.

Førsøddin – del 2
Byggherre: Førsøddin AS
Verdi kr: 1 200 000,- eks mva
Beskrivelse: Vei, VA og strøm til 14 nye tomter
Oppstart og ferdigstillelse 2016.

Markahøvda
Byggherre: Markahøvda
Verdi kr: 935 000,- eks mva
Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende felt
Oppstart og ferdigstillelse 2016.

VVA Raudalen S2
Byggherre: Haverstad Hytteindustri AS
Verdi kr: 3 400 000,- eks mva
Beskrivelse: Vei, VA og strøm til hyttefelt med 33 tomter
Oppstart 2015 og ferdigstillelse 2016.

Fv. 261 Neste - Hamre
Byggherre: Statens Vegvesen
Verdi kr: 14 975 000,- eks mva
Beskrivelse: Utbedring av vei.
Oppstart 2015 ferdigstillelse 2016.

Menkelie
Byggherre: Beito Fjellkompani AS
Verdi kr: 2 500 000,- eks mva
Beskrivelse: Vei, VA og strøm til felt med 18 leiligheter
Oppstart og ferdigstillelse 2015.

Størrtjednlie
Byggherre: Beitostølen Fjellandsby AS
Verdi kr: 2 300 000,- eks mva
Beskrivelse: Vei, VA og strøm til felt med 6 leiligheter
Oppstart 2015 og ferdigstillelse 2016.

Valdres Storhall
Byggherre: Valdres Storhall AS
Verdi kr:9 000 000,- eks mva
Beskrivelse: VA- og grunnarbeider knyttet til innendørs fotballhall, ca 9 500m2
Oppstart og ferdigstillelse 2015

E 16, Kvismo - kurveutbedring
Byggherre: Statens Vegvesen
Verdi kr: 10 000 000,- eks mva
Beskrivelse: Utbedring av skarp sving
Oppstart og ferdigstillelse 2014.

Grunnarbeid til forretningsbygg, Leira
Byggherre: Eiendommen Valdres AS
Verdi kr: 5 500 000,- eks mva
Beskrivelse: Grunnarbeider knyttet til nytt forretningsbygg, ca 3000m2
Oppstart og ferdigstillelse 2014.

Valdres Lokalmedisinske Senter
Byggherre: Valdres lokalmedisinske senter, IKS
Verdi kr: 8 000 000,- eks mva
Beskrivelse: Alt grunnarbeid for nytt lokalmedisinsk senter
Oppstart 2013, ferdigstillelse 2015.

E 16, g/s-veg Elvegoto - Gamlevegen
Byggherre: Statens Vegvesen
Verdi kr: 5 200 000,- eks mva
Beskrivelse: Opparbeidelse av fortau i Fagernes sentrum
Oppstart 2013, ferdigstillelse 2014.

E 16, Skolesvingen - Bangskleiva
Byggherre: Statens Vegvesen
Verdi kr: 650 000,- eks mva
Beskrivelse: Utbedring av skarp sving
Oppstart år 2013, ferdigstillelse 2013

E 16, Lomen
Byggherre: Statens Vegvesen
Verdi kr: 2 100 000,- eks mva
Beskrivelse: Opparbeidelse av 2 busslommer
Oppstart år 2013, ferdigstillelse 2013.

Tingnes kirkegård
Byggherre: Nord- Aurdal Kommune
Verdi kr: 2 000 000,- eks mva
Beskrivelse: Utvidelse av kirkegård
Oppstart år 2013, ferdigstillelse 2013.

Kvitvella Electrisitetsverk
Byggherre: Kvitvella Electrisitetsverk AS
Verdi kr: 3 000 000,- eks mva
Beskrivelse: Nytt kraftverk i Neselva, Fagernes
Oppstart år 2012, ferdigstillelse 2013.
I samarbeid med Fagernes Anlegg AS

E 16, Fagernes sentrum
Byggherre: Statens Vegvesen
Verdi kr: 6 500 000- eks mva
Beskrivelse: Bredding og heving av vei, nytt dekke og kantstein i sentrum.
Oppstart år 2012, ferdigstillelse 2012.
I samarbeid med Fagernes Anlegg AS

FV 51 g/s- veg Rogne samvirkelag – Rogne skole
Byggherre: Statens Vegvesen
Verdi kr: 14 300 000,- eks mva
Beskrivelse: Omlegging av Rv 51 og Fv285, opparbeidelse av gangvei.
Oppstart år 2012, ferdigstillelse 2013
I samarbeid med Fagernes Anlegg AS

FV 33 g/s- veg Nermoen – Baggerudmoen
Byggherre: Statens Vegvesen
Verdi kr: 6 000 000,- eks mva
Beskrivelse: Opparbeidelse av gangvei med 1 plasstøpt kulvert
Oppstart år 2011, ferdigstillelse 2012.
I samarbeid med Fagernes Anlegg AS

Tenlelie hyttefelt
Byggherre: Jotunheimen Eiendom AS
Verdi kr: 8 132 000,- eks mva
Beskrivelse: Hyttefelt med 32 tomter, vei, VA- og kabelgrøfter
Oppstart 2011, ferdigstillelse: 2012

Valaknatten
Byggherre: Valaknatten AS
Verdi kr: 6 000 000,- eks mva
Beskrivelse: Hyttefelt med 33 tomter, Aurdalsåsen
Oppstart år 2010, ferdigstillelse 2011