Vi har en variert og moderne maskinpark. Vi har gravemaskiner fra 16 – 32 tonn, hjulgravere og forskjellig beltegravere. To av disse har moderne GPS utstyr som gjør det enklere å finne høyder, grenser og andre linjer. Vi har to sett med tippbiler et sett med dumperkasse og et sett med tipp- og maskinsemi. Ut over dette har vi sorteringsverk, hjullaster, valsetog og borrerigg. For arbeid som krever mindre maskiner har vi siden 2008 leid med oss Harald Stokke.

Screen Shot 2016-05-23 at 19.26.28